Kategorier
Vårdnad

När ensam vårdnad är bäst

Det vanligaste är att båda föräldrarna har gemensam vårdnad om sitt barn. Men ibland kan det finnas tillfällen som gör att ensam vårdnad är bättre för såväl föräldrarna som för deras barn.

Alla barn som föds har två föräldrar, men ibland är det inte så som barnet sedan växer upp. Förutom de barn som föds med hjälp av provrörsbefruktning, så finns det andra barn som föds utan att modern ens vet om vem som är far. I de fallen är det självklart att modern får ensam vårdnad om sitt barn. Men det finns också andra tillfällen där det kan vara bäst ifall modern, fadern eller någon annan, får ensam vårdnad. Den som kan få vårdnad om ett barn behöver inte vara den biologiska föräldern, utan kan även vara någon annan. Som en adoptivförälder, någon av föräldrarnas syskon eller föräldrar.

Ensam vårdnad som döms av rätten

I vissa fall kan rätten ta ifrån en förälder vårdnaden. Antingen för att ge vårdnaden till någon annan eller för att döma till ensam vårdnad för den andra föräldern. Det kan vara tillfällen där ena föräldern lider av en psykisk sjukdom eller ett allvarligt missbruk. Men det kan även vara så att det finns hot eller misshandel med i bilden. I de fallen är det bäst för såväl barnet som den andra föräldern att vårdnaden endast innehas av en av föräldrarna. Det kan till och med vara så att den andra föräldern har ett kontaktförbud som omöjliggör ett naturligt föräldraskap.

Kategorier
Vårdnad

En vårdnadstvist i Varberg

Inte alltid blir saker och ting som man önskat och tänkt sig. Människor separerar varje dag och vissa behöver dessutom ta till en vårdnadstvist i Varberg för att få tillvaron rätt.

Det är troligen ingens önskan, men det är ett faktum. Människor som levt i förhållanden med barn flyttar isär varje dag. Man beräknar att cirka 50 000 barn är med om sina föräldrars separation varje år. Ofta fungerar det acceptabelt och föräldrarna klarar av rollen som vårdnadshavare.

Ganska ofta ser det tyvärr annorlunda ut. Många låter bitterhet och ilska mot f. d. partnern ta över och har svårt att leva upp till föräldrarollen efter skilsmässa. Det kanske de i och för sig haft svårt för redan innan, men med två föräldrar i samma hem märks problemen inte lika mycket.

Att öppna vårdnadstvist för enskild vårdnad

När inget fungerar och man som förälder upplever total ovilja till samarbete kan man begära enskild vårdnad. Sådan hindrar aldrig barn från att träffa bägge föräldrarna, men de ger möjlighet för en förälder att ta egna beslut i alla viktiga frågor.

Det första man behöver göra är att spara alla bevis på problem. Det andra är att ta kontakt med en bra och erfaren advokatfirma.

Med ett ombud vid din sida är du aldrig ensam och de sköter allt det formella med god kompetens. Det som du förhoppningsvis bara lever med en gång under livet handskas advokaten med varje dag. Du kan ha rätt till ersättning för advokat genom exempelvis din hemförsäkring, så kontrollera vad som gäller. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: vårdnadstvistvarberg.se

Kategorier
Vårdnad

Rätten fattar beslut om barnens bästa vid en vårdnadstvist

Det är inte alltid lätt att se till barnets bästa när det rör sig om de egna barnen. Då kan rätten träda in och reda ut vad som är bäst för barnen, och även för föräldrarna, under en vårdnadstvist.

Konsten att uppfostra ett barn kan vara mer eller mindre svårt. Men det finns nog ingen som tycker att det är en dans på rosor. Många böcker skrivs om barnets första år, och hur man kan hantera sjukdomar och sömnproblem. Men när barnet blir lite större så är det mer glest i bokhyllan, och föräldragrupper brukar lysa med sin frånvaro. Ändå finns det möjligheten till att ha en lättare föräldratid, och uppväxt för barnen, än hur du har det nu. Kanske har ni föräldrar mycket olika åsikter gällande barnet och barnets uppfostran, och det kan vara så pass besvärligt att det till och med går ut över barnets bästa.

Eller så kan det vara olika åsikter gällande exempelvis barnets vård vid sjukdomar, och annat som på sikt kan vara skadligt för barnets hälsa och mående. Det är då som det kan bli aktuellt med en vårdnadstvist. Det är en slags tvist som tas upp i familjerätten och som är till för att reda ut ifall endast den ena föräldern ska få fatta de avgörande besluten gällande barnets liv och väl. Beslut som gäller vård, flytt, skola och flera andra saker.

Vårdnadstvist som skyddar barnet

I många fall kan en vårdnadstvist röra sig om att föräldrarna har svårt att samarbeta gällande barnen. Men det finns även andra fall där barnen, eller den ena föräldern, far illa på grund av den andra föräldern. Det kan finnas misshandel och hot med i bilden. Eller annat som skadar och riskerar barnens väl och ve, som psykiska sjukdomar eller missbruk. Fördelen med att ena föräldern har ensam vårdnad i de fallen, är att den föräldern har en beslutsrätt när det kommer till eventuella flyttar eller hur barnet ska vårdas vid sjukdomar.

Umgänge bestäms också i en vårdnadstvist

Men en ensam vårdnad är inte detsamma som att barnet endast bor hos den ena föräldern. För trots en ensam vårdnad så kan man ändå ha ett delat boende, där barnen bor varannan vecka hos respektive förälder. Däremot kan det vara lättare att ändra på boendet ifall vårdnaden endast ligger hos en förälder, eftersom det annars innebär att barnet kan ha svårt att flytta vid behov. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: vårdnadstvistt.se

Kategorier
Vårdnad

Står du inför en vårdnadstvist?

Det kan vara svårt när livet inte går som planerat. Allt var redan tänkt om hur ni skulle vara den där fina, hela familjen. Men så blev det inte, istället står ni inför en hård vårdnadstvist.

Det kan minst sagt ta hårt på en att gå igenom en vårdnadstvist mot den människa man en gång älskat. Alla fall är dock inte desamma, och kanske har kärleken aldrig riktigt funnits där. Oavsett vilket är det väldigt tufft. Man har barn som är i centrum av allting och ofta inte mår så bra igenom processen. Det är en stressig process även för dem. Under processens gång är det viktigt att man skyddar barnen så mycket som möjligt. Försöker hålla dem utanför den.

Hur vinner man en vårdnadstvist?

Oron är hög från allas håll när man står inför en vårdnadstvist. Man vet aldrig vilken utgång det ger. Men en sak är säker och det är att barnen sätts i centrum. Man tar alltid hänsyn till barnen, även om det går till domstol gör man det. Är det så att någon av föräldrarna inte är lämplig som vårdnadshavare, då tar man det i beaktning. Det kan vara saker som missbruk, kriminalitet och liknande saker. En annan anledning kan vara att föräldrarna inte alls kommer överens och att det inte kommer fungera på sikt med något samarbete. Men i Sverige har barn rätt till båda sina föräldrar. Det är den lösningen man försöker få fram i alla lägen. Men fungerar det inte så tar man hänsyn till det. Man gör det så bra som möjligt för alla inblandade.

Du är inte ensam i din vårdnadstvist

Man behöver inte gå igenom detta själv. Det finns en förståelse för att man kan känna sig väldigt ensam. Men det är man inte. Förhoppningsvis har du någon av din familj eller vänner vid din sida. Det finns även en massa support att få på sociala medier. Även fast man ska vara försiktig med att skriva för mycket. Men sen har du även en advokat som är vid din sida under hela tiden. Den hjälper dig och för din talan, ser till att det blir så bra som möjligt för dig. I Sverige har vi rätt till en advokat, och såklart ska det vara en advokat du är nöjd med. Man kan även om man vill anlita en advokat privat. Men hjälp finns där, du går inte igenom detta ensam. Läs mer om vårdnadstvister på denna webbsida: vårdnadstvist.nu