Kategorier
Vårdnad

När ensam vårdnad är bäst

Det vanligaste är att båda föräldrarna har gemensam vårdnad om sitt barn. Men ibland kan det finnas tillfällen som gör att ensam vårdnad är bättre för såväl föräldrarna som för deras barn.

Alla barn som föds har två föräldrar, men ibland är det inte så som barnet sedan växer upp. Förutom de barn som föds med hjälp av provrörsbefruktning, så finns det andra barn som föds utan att modern ens vet om vem som är far. I de fallen är det självklart att modern får ensam vårdnad om sitt barn. Men det finns också andra tillfällen där det kan vara bäst ifall modern, fadern eller någon annan, får ensam vårdnad. Den som kan få vårdnad om ett barn behöver inte vara den biologiska föräldern, utan kan även vara någon annan. Som en adoptivförälder, någon av föräldrarnas syskon eller föräldrar.

Ensam vårdnad som döms av rätten

I vissa fall kan rätten ta ifrån en förälder vårdnaden. Antingen för att ge vårdnaden till någon annan eller för att döma till ensam vårdnad för den andra föräldern. Det kan vara tillfällen där ena föräldern lider av en psykisk sjukdom eller ett allvarligt missbruk. Men det kan även vara så att det finns hot eller misshandel med i bilden. I de fallen är det bäst för såväl barnet som den andra föräldern att vårdnaden endast innehas av en av föräldrarna. Det kan till och med vara så att den andra föräldern har ett kontaktförbud som omöjliggör ett naturligt föräldraskap.

Kategorier
Vårdnad

Rätten fattar beslut om barnens bästa vid en vårdnadstvist

Det är inte alltid lätt att se till barnets bästa när det rör sig om de egna barnen. Då kan rätten träda in och reda ut vad som är bäst för barnen, och även för föräldrarna, under en vårdnadstvist.

Konsten att uppfostra ett barn kan vara mer eller mindre svårt. Men det finns nog ingen som tycker att det är en dans på rosor. Många böcker skrivs om barnets första år, och hur man kan hantera sjukdomar och sömnproblem. Men när barnet blir lite större så är det mer glest i bokhyllan, och föräldragrupper brukar lysa med sin frånvaro. Ändå finns det möjligheten till att ha en lättare föräldratid, och uppväxt för barnen, än hur du har det nu. Kanske har ni föräldrar mycket olika åsikter gällande barnet och barnets uppfostran, och det kan vara så pass besvärligt att det till och med går ut över barnets bästa.

Eller så kan det vara olika åsikter gällande exempelvis barnets vård vid sjukdomar, och annat som på sikt kan vara skadligt för barnets hälsa och mående. Det är då som det kan bli aktuellt med en vårdnadstvist. Det är en slags tvist som tas upp i familjerätten och som är till för att reda ut ifall endast den ena föräldern ska få fatta de avgörande besluten gällande barnets liv och väl. Beslut som gäller vård, flytt, skola och flera andra saker.

Vårdnadstvist som skyddar barnet

I många fall kan en vårdnadstvist röra sig om att föräldrarna har svårt att samarbeta gällande barnen. Men det finns även andra fall där barnen, eller den ena föräldern, far illa på grund av den andra föräldern. Det kan finnas misshandel och hot med i bilden. Eller annat som skadar och riskerar barnens väl och ve, som psykiska sjukdomar eller missbruk. Fördelen med att ena föräldern har ensam vårdnad i de fallen, är att den föräldern har en beslutsrätt när det kommer till eventuella flyttar eller hur barnet ska vårdas vid sjukdomar.

Umgänge bestäms också i en vårdnadstvist

Men en ensam vårdnad är inte detsamma som att barnet endast bor hos den ena föräldern. För trots en ensam vårdnad så kan man ändå ha ett delat boende, där barnen bor varannan vecka hos respektive förälder. Däremot kan det vara lättare att ändra på boendet ifall vårdnaden endast ligger hos en förälder, eftersom det annars innebär att barnet kan ha svårt att flytta vid behov. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: vårdnadstvistt.se

Kategorier
Okategoriserade

Alla rätt med arbetsrättsjurist i Stockholm

När det gäller arbetsrätt kan feluppfattningar och felskrivna avtal ställa till mycket besvär. Att använda kunskaperna en arbetsrättsjurist i Stockholm har är därför väsentligt.

Arbetsrätten lägger grunden för samarbetet mellan företag och anställda. Det slutar inte heller där. Hur avtal skrivs och vad lagen säger har betydelse i långt fler sammanhang. Delar av ett företags verksamhet är oftast något man inte önskar att konkurrenter ska få reda på alltför lättvindigt. Företagshemligheter finns av en anledning.

När du anställer någon person för exempelvis en chefsposition är det viktigt med ett korrekt utformat anställningsavtal. Hur tillverkar man ett sådant? De flesta företag har inte tillgång till egna jurister. Genom att anlita en arbetsrättsjurist i Stockholm försäkrar ni er om ett korrekt avtal. Hur lagen ser ut vad gäller konkurrens och sekretess behöver vara klart utskrivet.

Tjänster från en arbetsrättsjurist

När förändringar behöver initieras inom företaget är det klokt att anlita en arbetsrättsjurist. Frågor som omorganisationer är i stort sett interna angelägenheter, men uppsägningar och omplaceringar regleras alltid i enlighet med gällande lag. Arbetsrättsjuristens expertis blir ovärderlig i dessa sammanhang.

Det mesta arbetet vad gäller arbetsrätt handlar ändå om förhållandet mellan företag och arbetsgivare. Tolkning av avtal, hur löner sätts, mbl-förhandlingar. det mesta finns beskrivet i lagboken och jurister är de som ska stå för tolkningen. Rehabilitering och förlikningar vid tvister kan inte heller genomföras på ett korrekt och vettigt sätt utan juristens hjälp.

Det är inte enbart arbetsgivare som gagnas av en korrekt tolkning av lagen, utan båda sidor. Läs mer om arbetsrättsjurister på denna hemsida: arbetsrättsjuriststockholm.se

Kategorier
Vårdnad

Står du inför en vårdnadstvist?

Det kan vara svårt när livet inte går som planerat. Allt var redan tänkt om hur ni skulle vara den där fina, hela familjen. Men så blev det inte, istället står ni inför en hård vårdnadstvist.

Det kan minst sagt ta hårt på en att gå igenom en vårdnadstvist mot den människa man en gång älskat. Alla fall är dock inte desamma, och kanske har kärleken aldrig riktigt funnits där. Oavsett vilket är det väldigt tufft. Man har barn som är i centrum av allting och ofta inte mår så bra igenom processen. Det är en stressig process även för dem. Under processens gång är det viktigt att man skyddar barnen så mycket som möjligt. Försöker hålla dem utanför den.

Hur vinner man en vårdnadstvist?

Oron är hög från allas håll när man står inför en vårdnadstvist. Man vet aldrig vilken utgång det ger. Men en sak är säker och det är att barnen sätts i centrum. Man tar alltid hänsyn till barnen, även om det går till domstol gör man det. Är det så att någon av föräldrarna inte är lämplig som vårdnadshavare, då tar man det i beaktning. Det kan vara saker som missbruk, kriminalitet och liknande saker. En annan anledning kan vara att föräldrarna inte alls kommer överens och att det inte kommer fungera på sikt med något samarbete. Men i Sverige har barn rätt till båda sina föräldrar. Det är den lösningen man försöker få fram i alla lägen. Men fungerar det inte så tar man hänsyn till det. Man gör det så bra som möjligt för alla inblandade.

Du är inte ensam i din vårdnadstvist

Man behöver inte gå igenom detta själv. Det finns en förståelse för att man kan känna sig väldigt ensam. Men det är man inte. Förhoppningsvis har du någon av din familj eller vänner vid din sida. Det finns även en massa support att få på sociala medier. Även fast man ska vara försiktig med att skriva för mycket. Men sen har du även en advokat som är vid din sida under hela tiden. Den hjälper dig och för din talan, ser till att det blir så bra som möjligt för dig. I Sverige har vi rätt till en advokat, och såklart ska det vara en advokat du är nöjd med. Man kan även om man vill anlita en advokat privat. Men hjälp finns där, du går inte igenom detta ensam. Läs mer om vårdnadstvister på denna webbsida: vårdnadstvist.nu

Kategorier
Juridik

Ta inte lagen i egna händer – kontakta en advokatbyrå

Läs vad du kan göra om du hamnat i en situation där du kan behöva anlita en advokatbyrå. När det är läge att lyfta luren och ta den hjälp som du har rätt till när du inte vill eller kan föra din talan.

Att veta när man ska kontakta en advokatbyrå kan ibland vara lite klurigt. Har du hamnat i tvistemål eller blivit utsatt för brott finns det ingenting som säger att du måste kontakta en advokat. Men det kan för många kännas svårt att föra sin egen talan vid en rättegång. De flesta har liten eller ingen erfarenhet av dessa processer. Därför kan det kännas tryggt att ha en person med både kunskap och erfarenhet vid sin sida, exempelvis från Advokat Salmi och Partners, tills processen är över. Det skadar inte att se sig om efter “rätt” advokat, det vill säga den som har djup insikt i just ditt fall. Det finns så mycket lagar och prejudikat att inte ens den mest erfarna advokat eller jurist kan kunna allt.

En advokatbyrå med bredd och djup

Kolla gärna med din advokatbyrå vilket område ditt fall tillhör och fråga efter den kompetensen. Vissa kan vara bättre på affärsjuridik medan andra är grymma på humanjuridik. Ett område som är jättestort är fastighetsjuridik. Det kan lätt bli en snårig skog att ta sig fram i utan rätt verktyg. Därför finns din kunniga advokatbyrå där som en fyr i natten. Dessutom är det bra att veta att alla som väljer att jobba som advokater alltid har minst fyra och ett halvt års juristutbildning i grunden innan de sedan får tjänstgöra vid en advokatbyrå i tre år samt välja inriktning. För många kan det verka förvirrande att veta om man behöver en jurist eller en advokat. Många gånger har även jurister goda kunskaper och erfarenhet och kan erbjuda dig den hjälp du behöver.

Juridik på flera plan hos advokatbyrå

Oavsett om du behöver rådgivning i en vårdnadstvist, blivit utsatt för ett brott eller vill söka uppehållstillstånd finns det en advokatbyrå som kan erbjuda dig den hjälp du söker. Vissa byråer kan även erbjuda gratis rådgivning för dig som bara behöver lite kött på benen i något speciellt ämne. Lyft luren eller skriv ett mail samt beskriv ditt ärende för att få informationen som ditt fall kräver. Senare kan du alltid boka ett möte med din advokat. Läs mer om juridik på denna sida: https://www.salmipartners.se/

Kategorier
Okategoriserade

När man behöver finns det brottmålsadvokater i Malmö

Om man blir misstänkt för brott kan man känna sig väldigt utlämnad. Man får kanske frågor som är svåra att svara på. Kontaktar man en brottmålsadvokat i Malmö får man det stöd som behövs.

Att hamna i en situation där man misstänks ha gjort något olagligt är väldigt pressande och man är rädd för att säga något som är fel. De man möter är vana vid situationen och är i en trygg sits. Själv är man kanske rädd och förbannad. 

Alla som är misstänkta för brott, som kan ge fängelse, har rätt till en offentlig försvarare så en advokat får man alltid. Dock kanske man inte har förtroende för att det bara utses någon åt en. Man vill ha en brottmålsadvokat som man vet att man kan lita på och som är lätt att prata med. Det kan vara väldigt personliga saker som gör att allt stämmer.

En brottmålsadvokat med erfarenhet kan ta på sig att vara offentlig försvarare

En brottmålsadvokat står vid ens sida och stöttar hela vägen från första polisförhöret och fram till rättegången. Det är viktigt att komma i kontakt med en advokat som har erfarenhet av alla rättsliga processer. 

Vid en rättegång presenteras fallet ur både åklagarens och försvarets synvinkel. Har man en försvarsadvokat som också arbetat som åklagare är det en fördel. Man får hjälp med att svara på svåra frågor och förklara sig. Då att man har goda utsikter att få sin sak prövad på ett rättvist sätt.

Läs mer på brottmålsadvokatmalmö.se

Kategorier
Okategoriserade

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår när en förälder stämmer den andra parten och ansöker om enskild vårdnad om gemensamma barn. Orsakerna kan vara många, men samarbete som inte fungerar är vanligt.

Det vore fel att säga att separationer och skilsmässor alltid sker utan problem. Människor mår ofta inte bra då en relation just avslutats och det kan ta tid att komma tillbaka till en normal relation. I många fall händer det aldrig. Har man inte några gemensamma barn blir det mindre bekymmer. 

Är barn däremot inblandade blir det mer problem. Den andra föräldern är då någon man måste ha kontakt med för barnens skull. Det kan kännas mindre roligt, men det är barnens väl som måste gå först. Många arbetar sig gemensamt fram till en fungerande relation med exet. Det är när detta inte sker och det går ut över barn som en vårdnadstvist behöver övervägas.

Vårdnad och umgänge är inte samma sak

Något som är viktigt att tänka på då en vårdnadstvist initieras är att det är barnens väl som ska gå först. Det är barnen som har rätt till båda föräldrarna, inte föräldrarna som har rätt till barnen. Det är en viktig princip som lätt glöms bort eftersom barn inte så sällan inte kan uttrycka sin vilja. 

En förälder som har ensam vårdnad om ett barn kan på egen hand fatta alla viktiga och juridiska beslut om barnets uppväxt. Uttrycker barnet däremot en vilja att träffa den andra föräldern ska detta respekteras och man behöver underlätta relationen.

I vissa fall är en förälder rent olämplig som vårdnadshavare. Har man dömts för grövre brott, varit våldsam mot den andra föräldern eller mot barnen ska detta vägas in i bedömningen som görs. Även missbruk av droger eller alkohol kan utgöra ett hinder för att en förälder får ha rollen som vårdnadshavare.

En juridisk process kan ta tid

När man lämnat in en ansökan till rätten om enskild vårdnad ska en utredning startas av sociala myndigheter. De försöker då samla in så mycket uppgifter de kan från de berörda, från närstående och från personal på förskola och skola. Därefter har rätten ett underlag för att fatta beslut.

Gemensam vårdnad är standardalternativet vid separationer med barn. Skulle rätten döma enskild vårdnad till en av föräldrarna kan beslutet överklagas. Allt som görs behöver göras med barnets bästa i åtanke. Det är barnets välmående, deras trygghet, och deras vardagsliv det hela handlar om.

Kategorier
Okategoriserade

En LVU-advokat hjälper dig att överklaga myndighetsbeslut

Att applicera LVU i ett särskilt fall anses vara sista utvägen när inga frivilliga insatser fungerar. Ibland blir dock beslutet fel. Om du vill överklaga beslutet behöver du juridisk hjälp.

En splittrad familj i spillror. Det är ofta resultatet när Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, träder i kraft. Det finns, något förenklat, två skäl till varför LVU aktualiseras i ett särskilt fall. Det är dels om barnet utsätts för fara i hemmet av exempelvis sina föräldrar så att det behöver omhändertas för att skyddas från den skadliga miljön. Men det kan också vara grundat i barnets eget beteende. Om den unge har hamnat i till exempel missbruk, kriminalitet eller något annat destruktivt beteende för dess utveckling kan också ett tvångsomhändertagande enligt LVU bli aktuellt. Men det finns en anledning till, och det är att ingen frivillig insats som erbjudits enligt socialtjänstlagen har accepterats av föräldrarna eller den unga. LVU är sista utvägen.

LVU-advokaten har erfarenheten som krävs

Bakom ett beslut om att tvångsomhänderta en ungdom ligger socialtjänstens utredning. Den är inte alltid att lita på. Socialsekreterare arbetar ofta under enorm stress och arbetsbörda, och det kan få konsekvenser för utredningsarbetet. Ibland så illa att den har helt fel och att det leder till fel beslut.

Om du upplever att ditt barn på felaktiga grunder har blivit LVU:ad har du rätt att överklaga beslutet. Men gör inte det på egen hand. Ta hjälp av en LVU-advokat som kan systemet. Någon som har varit i en rättssal förr och vunnit. Någon som vet hur socialtjänsten tänker och som kan identifiera dess olika brister.

Svårt att överklaga själv

LVU-advokaten kommer inte att döma dig. Han eller hon kommer att stå på er sida. Dig eller ditt barn. Båda två kan företrädas av ett juridiskt ombud. Det är advokatens uppdrag att slåss för det som du tycker är rätt. Överklagande av ett myndighetsbeslut är en mycket snårig djungel att ta sig an, och det är dömt att misslyckas att göra det på egen hand. Utan juridisk erfarenhet.

Det händer att socialtjänsten tar fel beslut. Men om ingen reagerar och överklagar beslut om LVU så är myndigheten ute på hal is. Det är en så pass allvarlig lag som ska användas med yttersta försiktighet. Då är det extremt viktigt att försäkra sig om att allting har gått rätt till. Det görs enbart genom en överklagan.