Kategorier
Okategoriserade

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår när en förälder stämmer den andra parten och ansöker om enskild vårdnad om gemensamma barn. Orsakerna kan vara många, men samarbete som inte fungerar är vanligt.

Det vore fel att säga att separationer och skilsmässor alltid sker utan problem. Människor mår ofta inte bra då en relation just avslutats och det kan ta tid att komma tillbaka till en normal relation. I många fall händer det aldrig. Har man inte några gemensamma barn blir det mindre bekymmer. 

Är barn däremot inblandade blir det mer problem. Den andra föräldern är då någon man måste ha kontakt med för barnens skull. Det kan kännas mindre roligt, men det är barnens väl som måste gå först. Många arbetar sig gemensamt fram till en fungerande relation med exet. Det är när detta inte sker och det går ut över barn som en vårdnadstvist behöver övervägas.

Vårdnad och umgänge är inte samma sak

Något som är viktigt att tänka på då en vårdnadstvist initieras är att det är barnens väl som ska gå först. Det är barnen som har rätt till båda föräldrarna, inte föräldrarna som har rätt till barnen. Det är en viktig princip som lätt glöms bort eftersom barn inte så sällan inte kan uttrycka sin vilja. 

En förälder som har ensam vårdnad om ett barn kan på egen hand fatta alla viktiga och juridiska beslut om barnets uppväxt. Uttrycker barnet däremot en vilja att träffa den andra föräldern ska detta respekteras och man behöver underlätta relationen.

I vissa fall är en förälder rent olämplig som vårdnadshavare. Har man dömts för grövre brott, varit våldsam mot den andra föräldern eller mot barnen ska detta vägas in i bedömningen som görs. Även missbruk av droger eller alkohol kan utgöra ett hinder för att en förälder får ha rollen som vårdnadshavare.

En juridisk process kan ta tid

När man lämnat in en ansökan till rätten om enskild vårdnad ska en utredning startas av sociala myndigheter. De försöker då samla in så mycket uppgifter de kan från de berörda, från närstående och från personal på förskola och skola. Därefter har rätten ett underlag för att fatta beslut.

Gemensam vårdnad är standardalternativet vid separationer med barn. Skulle rätten döma enskild vårdnad till en av föräldrarna kan beslutet överklagas. Allt som görs behöver göras med barnets bästa i åtanke. Det är barnets välmående, deras trygghet, och deras vardagsliv det hela handlar om.