Kategorier
Familjerätt

Arvstvist – ett vanlig ärende inom familjerätt 

Ser man till en arvstvist så är detta en av de vanligaste tvisterna inom familjerätt. Tillsammans med exempelvis en vårdnadstvist så är också en arvstvist en av de mest känslomässigt påfrestande konflikterna man kan vara en part i. 

Kvarlåtenskapen efter en närstående ska fördelas mellan släkt och familj, någon anser sig ha blivit förfördelad till förmån för en annan och inleder en tvist gällande detta. Det handlar dels om en sorg över att en familjemedlem avlidit – och dels också en känsla av att man glömts bort i samband med att arvet ska fördelas. 

En kombination som kan bli blockerande för det rationella, logiska tänkandet och som gör att man får ett slags tunnelseende. Detta leder till att en arvstvist kan bli infekterad och svår att lösa. 

Anlita en sakkunnig jurist 

Här behövs – på fler än ett sätt – en kunnig jurist som hjälp. Befinner du dig i en situation där du exempelvis har ärvt av en närstående, men där övriga släkten och familjen inte anser dig ha rätt till detta? Undrar du om det går att få hjälp i en arvstvist? Det gör det. 

Med rätt jurist vid din sida så kan du dels få den juridiska kunskapen och kompetensen du behöver – och dels också det viktiga mentala stödet genom en väldigt jobbig process. Klart står att en arvstvist kommer att påverka. Din släkt och din egen familj står på andra sidan, vänner blir fiender och sorgen kan leda till att man har svårt att både kommunicera och hitta konstruktiva lösningar. 

Där kan en jurist göra en enorm skillnad genom att medla och försöka – tillsammans med motpartens jurist – hitta en lösning som kanske inte är optimal för någon, men tillräckligt bra för alla inblandade. Rådet är också att man direkt tar denna juridiska hjälp. Ju snabbare man tar kontakt med en jurist, desto mindre blir risken för en infekterad och långdragen arvstvist. 

Kategorier
Familjerätt

Hjälp med familjerätt i Stockholm

För den som lever under påfrestningarna av ett destruktivt förhållande kan det vara nödvändigt och till hjälp att anlita någon som kan familjerätt i Stockholm.

Anna hade tänkt på det så många gånger. Men nu hade tankarna äntligen mognat till ett beslut. Hon kunde inte längre ha överseende med Eriks beteende. Först hade han bara varit otrevlig och spydig mot henne. Men på senare tid hade han börjat dricka allt mer och nu hade han blivit fysiskt våldsam.

För att kunna bryta sig loss med en skilsmässa och se till att hennes rättigheter bevarades, insåg Anna att hon behövde hjälp av någon som kunde familjerätt. Det handlade både om de ekonomiska bitarna och om hur vårdnaden av barnen skulle styras upp. Själv kunde Anna inte föra en vettig diskussion med Erik om ens de små vardagsproblemen.

Assistans inom familjerätt i Stockholm

Anna vände sig till en familjerättsadvokat i Stockholm. Redan vid första mötet kände hon att detta var rätt beslut. Advokaten var mycket professionell och kunde verkligen sina saker. Men han hade också ett vänligt bemötande som gjorde att Anna genast kände sig trygg i att diskutera sina problem med honom.

Det blev uppslitande att genomföra skilsmässan och se till att barnen fick den bästa vårdnaden. Något annat är förstås aldrig möjligt i en sån här situation. Men hjälpen från familjerättsspecialisten var det som gjorde att Anna lyckades ta sig igenom hela processen. Utan honom hade hon inte kunnat stå emot Eriks krav på henne. Nu kunde hon och barnen börja ett nytt liv.