Kategorier
Familjerätt

Arvstvist – ett vanlig ärende inom familjerätt 

Ser man till en arvstvist så är detta en av de vanligaste tvisterna inom familjerätt. Tillsammans med exempelvis en vårdnadstvist så är också en arvstvist en av de mest känslomässigt påfrestande konflikterna man kan vara en part i. 

Kvarlåtenskapen efter en närstående ska fördelas mellan släkt och familj, någon anser sig ha blivit förfördelad till förmån för en annan och inleder en tvist gällande detta. Det handlar dels om en sorg över att en familjemedlem avlidit – och dels också en känsla av att man glömts bort i samband med att arvet ska fördelas. 

En kombination som kan bli blockerande för det rationella, logiska tänkandet och som gör att man får ett slags tunnelseende. Detta leder till att en arvstvist kan bli infekterad och svår att lösa. 

Anlita en sakkunnig jurist 

Här behövs – på fler än ett sätt – en kunnig jurist som hjälp. Befinner du dig i en situation där du exempelvis har ärvt av en närstående, men där övriga släkten och familjen inte anser dig ha rätt till detta? Undrar du om det går att få hjälp i en arvstvist? Det gör det. 

Med rätt jurist vid din sida så kan du dels få den juridiska kunskapen och kompetensen du behöver – och dels också det viktiga mentala stödet genom en väldigt jobbig process. Klart står att en arvstvist kommer att påverka. Din släkt och din egen familj står på andra sidan, vänner blir fiender och sorgen kan leda till att man har svårt att både kommunicera och hitta konstruktiva lösningar. 

Där kan en jurist göra en enorm skillnad genom att medla och försöka – tillsammans med motpartens jurist – hitta en lösning som kanske inte är optimal för någon, men tillräckligt bra för alla inblandade. Rådet är också att man direkt tar denna juridiska hjälp. Ju snabbare man tar kontakt med en jurist, desto mindre blir risken för en infekterad och långdragen arvstvist.