Kategorier
Okategoriserade

Alla rätt med arbetsrättsjurist i Stockholm

När det gäller arbetsrätt kan feluppfattningar och felskrivna avtal ställa till mycket besvär. Att använda kunskaperna en arbetsrättsjurist i Stockholm har är därför väsentligt.

Arbetsrätten lägger grunden för samarbetet mellan företag och anställda. Det slutar inte heller där. Hur avtal skrivs och vad lagen säger har betydelse i långt fler sammanhang. Delar av ett företags verksamhet är oftast något man inte önskar att konkurrenter ska få reda på alltför lättvindigt. Företagshemligheter finns av en anledning.

När du anställer någon person för exempelvis en chefsposition är det viktigt med ett korrekt utformat anställningsavtal. Hur tillverkar man ett sådant? De flesta företag har inte tillgång till egna jurister. Genom att anlita en arbetsrättsjurist i Stockholm försäkrar ni er om ett korrekt avtal. Hur lagen ser ut vad gäller konkurrens och sekretess behöver vara klart utskrivet.

Tjänster från en arbetsrättsjurist

När förändringar behöver initieras inom företaget är det klokt att anlita en arbetsrättsjurist. Frågor som omorganisationer är i stort sett interna angelägenheter, men uppsägningar och omplaceringar regleras alltid i enlighet med gällande lag. Arbetsrättsjuristens expertis blir ovärderlig i dessa sammanhang.

Det mesta arbetet vad gäller arbetsrätt handlar ändå om förhållandet mellan företag och arbetsgivare. Tolkning av avtal, hur löner sätts, mbl-förhandlingar. det mesta finns beskrivet i lagboken och jurister är de som ska stå för tolkningen. Rehabilitering och förlikningar vid tvister kan inte heller genomföras på ett korrekt och vettigt sätt utan juristens hjälp.

Det är inte enbart arbetsgivare som gagnas av en korrekt tolkning av lagen, utan båda sidor. Läs mer om arbetsrättsjurister på denna hemsida: arbetsrättsjuriststockholm.se

Kategorier
Okategoriserade

När man behöver finns det brottmålsadvokater i Malmö

Om man blir misstänkt för brott kan man känna sig väldigt utlämnad. Man får kanske frågor som är svåra att svara på. Kontaktar man en brottmålsadvokat i Malmö får man det stöd som behövs.

Att hamna i en situation där man misstänks ha gjort något olagligt är väldigt pressande och man är rädd för att säga något som är fel. De man möter är vana vid situationen och är i en trygg sits. Själv är man kanske rädd och förbannad. 

Alla som är misstänkta för brott, som kan ge fängelse, har rätt till en offentlig försvarare så en advokat får man alltid. Dock kanske man inte har förtroende för att det bara utses någon åt en. Man vill ha en brottmålsadvokat som man vet att man kan lita på och som är lätt att prata med. Det kan vara väldigt personliga saker som gör att allt stämmer.

En brottmålsadvokat med erfarenhet kan ta på sig att vara offentlig försvarare

En brottmålsadvokat står vid ens sida och stöttar hela vägen från första polisförhöret och fram till rättegången. Det är viktigt att komma i kontakt med en advokat som har erfarenhet av alla rättsliga processer. 

Vid en rättegång presenteras fallet ur både åklagarens och försvarets synvinkel. Har man en försvarsadvokat som också arbetat som åklagare är det en fördel. Man får hjälp med att svara på svåra frågor och förklara sig. Då att man har goda utsikter att få sin sak prövad på ett rättvist sätt.

Läs mer på brottmålsadvokatmalmö.se

Kategorier
Okategoriserade

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår när en förälder stämmer den andra parten och ansöker om enskild vårdnad om gemensamma barn. Orsakerna kan vara många, men samarbete som inte fungerar är vanligt.

Det vore fel att säga att separationer och skilsmässor alltid sker utan problem. Människor mår ofta inte bra då en relation just avslutats och det kan ta tid att komma tillbaka till en normal relation. I många fall händer det aldrig. Har man inte några gemensamma barn blir det mindre bekymmer. 

Är barn däremot inblandade blir det mer problem. Den andra föräldern är då någon man måste ha kontakt med för barnens skull. Det kan kännas mindre roligt, men det är barnens väl som måste gå först. Många arbetar sig gemensamt fram till en fungerande relation med exet. Det är när detta inte sker och det går ut över barn som en vårdnadstvist behöver övervägas.

Vårdnad och umgänge är inte samma sak

Något som är viktigt att tänka på då en vårdnadstvist initieras är att det är barnens väl som ska gå först. Det är barnen som har rätt till båda föräldrarna, inte föräldrarna som har rätt till barnen. Det är en viktig princip som lätt glöms bort eftersom barn inte så sällan inte kan uttrycka sin vilja. 

En förälder som har ensam vårdnad om ett barn kan på egen hand fatta alla viktiga och juridiska beslut om barnets uppväxt. Uttrycker barnet däremot en vilja att träffa den andra föräldern ska detta respekteras och man behöver underlätta relationen.

I vissa fall är en förälder rent olämplig som vårdnadshavare. Har man dömts för grövre brott, varit våldsam mot den andra föräldern eller mot barnen ska detta vägas in i bedömningen som görs. Även missbruk av droger eller alkohol kan utgöra ett hinder för att en förälder får ha rollen som vårdnadshavare.

En juridisk process kan ta tid

När man lämnat in en ansökan till rätten om enskild vårdnad ska en utredning startas av sociala myndigheter. De försöker då samla in så mycket uppgifter de kan från de berörda, från närstående och från personal på förskola och skola. Därefter har rätten ett underlag för att fatta beslut.

Gemensam vårdnad är standardalternativet vid separationer med barn. Skulle rätten döma enskild vårdnad till en av föräldrarna kan beslutet överklagas. Allt som görs behöver göras med barnets bästa i åtanke. Det är barnets välmående, deras trygghet, och deras vardagsliv det hela handlar om.

Kategorier
Okategoriserade

En LVU-advokat hjälper dig att överklaga myndighetsbeslut

Att applicera LVU i ett särskilt fall anses vara sista utvägen när inga frivilliga insatser fungerar. Ibland blir dock beslutet fel. Om du vill överklaga beslutet behöver du juridisk hjälp.

En splittrad familj i spillror. Det är ofta resultatet när Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, träder i kraft. Det finns, något förenklat, två skäl till varför LVU aktualiseras i ett särskilt fall. Det är dels om barnet utsätts för fara i hemmet av exempelvis sina föräldrar så att det behöver omhändertas för att skyddas från den skadliga miljön. Men det kan också vara grundat i barnets eget beteende. Om den unge har hamnat i till exempel missbruk, kriminalitet eller något annat destruktivt beteende för dess utveckling kan också ett tvångsomhändertagande enligt LVU bli aktuellt. Men det finns en anledning till, och det är att ingen frivillig insats som erbjudits enligt socialtjänstlagen har accepterats av föräldrarna eller den unga. LVU är sista utvägen.

LVU-advokaten har erfarenheten som krävs

Bakom ett beslut om att tvångsomhänderta en ungdom ligger socialtjänstens utredning. Den är inte alltid att lita på. Socialsekreterare arbetar ofta under enorm stress och arbetsbörda, och det kan få konsekvenser för utredningsarbetet. Ibland så illa att den har helt fel och att det leder till fel beslut.

Om du upplever att ditt barn på felaktiga grunder har blivit LVU:ad har du rätt att överklaga beslutet. Men gör inte det på egen hand. Ta hjälp av en LVU-advokat som kan systemet. Någon som har varit i en rättssal förr och vunnit. Någon som vet hur socialtjänsten tänker och som kan identifiera dess olika brister.

Svårt att överklaga själv

LVU-advokaten kommer inte att döma dig. Han eller hon kommer att stå på er sida. Dig eller ditt barn. Båda två kan företrädas av ett juridiskt ombud. Det är advokatens uppdrag att slåss för det som du tycker är rätt. Överklagande av ett myndighetsbeslut är en mycket snårig djungel att ta sig an, och det är dömt att misslyckas att göra det på egen hand. Utan juridisk erfarenhet.

Det händer att socialtjänsten tar fel beslut. Men om ingen reagerar och överklagar beslut om LVU så är myndigheten ute på hal is. Det är en så pass allvarlig lag som ska användas med yttersta försiktighet. Då är det extremt viktigt att försäkra sig om att allting har gått rätt till. Det görs enbart genom en överklagan.