Kategorier
Okategoriserade

En LVU-advokat hjälper dig att överklaga myndighetsbeslut

Att applicera LVU i ett särskilt fall anses vara sista utvägen när inga frivilliga insatser fungerar. Ibland blir dock beslutet fel. Om du vill överklaga beslutet behöver du juridisk hjälp.

En splittrad familj i spillror. Det är ofta resultatet när Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, träder i kraft. Det finns, något förenklat, två skäl till varför LVU aktualiseras i ett särskilt fall. Det är dels om barnet utsätts för fara i hemmet av exempelvis sina föräldrar så att det behöver omhändertas för att skyddas från den skadliga miljön. Men det kan också vara grundat i barnets eget beteende. Om den unge har hamnat i till exempel missbruk, kriminalitet eller något annat destruktivt beteende för dess utveckling kan också ett tvångsomhändertagande enligt LVU bli aktuellt. Men det finns en anledning till, och det är att ingen frivillig insats som erbjudits enligt socialtjänstlagen har accepterats av föräldrarna eller den unga. LVU är sista utvägen.

LVU-advokaten har erfarenheten som krävs

Bakom ett beslut om att tvångsomhänderta en ungdom ligger socialtjänstens utredning. Den är inte alltid att lita på. Socialsekreterare arbetar ofta under enorm stress och arbetsbörda, och det kan få konsekvenser för utredningsarbetet. Ibland så illa att den har helt fel och att det leder till fel beslut.

Om du upplever att ditt barn på felaktiga grunder har blivit LVU:ad har du rätt att överklaga beslutet. Men gör inte det på egen hand. Ta hjälp av en LVU-advokat som kan systemet. Någon som har varit i en rättssal förr och vunnit. Någon som vet hur socialtjänsten tänker och som kan identifiera dess olika brister.

Svårt att överklaga själv

LVU-advokaten kommer inte att döma dig. Han eller hon kommer att stå på er sida. Dig eller ditt barn. Båda två kan företrädas av ett juridiskt ombud. Det är advokatens uppdrag att slåss för det som du tycker är rätt. Överklagande av ett myndighetsbeslut är en mycket snårig djungel att ta sig an, och det är dömt att misslyckas att göra det på egen hand. Utan juridisk erfarenhet.

Det händer att socialtjänsten tar fel beslut. Men om ingen reagerar och överklagar beslut om LVU så är myndigheten ute på hal is. Det är en så pass allvarlig lag som ska användas med yttersta försiktighet. Då är det extremt viktigt att försäkra sig om att allting har gått rätt till. Det görs enbart genom en överklagan.