Kategorier
Vårdnad

Rätten fattar beslut om barnens bästa vid en vårdnadstvist

Det är inte alltid lätt att se till barnets bästa när det rör sig om de egna barnen. Då kan rätten träda in och reda ut vad som är bäst för barnen, och även för föräldrarna, under en vårdnadstvist.

Konsten att uppfostra ett barn kan vara mer eller mindre svårt. Men det finns nog ingen som tycker att det är en dans på rosor. Många böcker skrivs om barnets första år, och hur man kan hantera sjukdomar och sömnproblem. Men när barnet blir lite större så är det mer glest i bokhyllan, och föräldragrupper brukar lysa med sin frånvaro. Ändå finns det möjligheten till att ha en lättare föräldratid, och uppväxt för barnen, än hur du har det nu. Kanske har ni föräldrar mycket olika åsikter gällande barnet och barnets uppfostran, och det kan vara så pass besvärligt att det till och med går ut över barnets bästa.

Eller så kan det vara olika åsikter gällande exempelvis barnets vård vid sjukdomar, och annat som på sikt kan vara skadligt för barnets hälsa och mående. Det är då som det kan bli aktuellt med en vårdnadstvist. Det är en slags tvist som tas upp i familjerätten och som är till för att reda ut ifall endast den ena föräldern ska få fatta de avgörande besluten gällande barnets liv och väl. Beslut som gäller vård, flytt, skola och flera andra saker.

Vårdnadstvist som skyddar barnet

I många fall kan en vårdnadstvist röra sig om att föräldrarna har svårt att samarbeta gällande barnen. Men det finns även andra fall där barnen, eller den ena föräldern, far illa på grund av den andra föräldern. Det kan finnas misshandel och hot med i bilden. Eller annat som skadar och riskerar barnens väl och ve, som psykiska sjukdomar eller missbruk. Fördelen med att ena föräldern har ensam vårdnad i de fallen, är att den föräldern har en beslutsrätt när det kommer till eventuella flyttar eller hur barnet ska vårdas vid sjukdomar.

Umgänge bestäms också i en vårdnadstvist

Men en ensam vårdnad är inte detsamma som att barnet endast bor hos den ena föräldern. För trots en ensam vårdnad så kan man ändå ha ett delat boende, där barnen bor varannan vecka hos respektive förälder. Däremot kan det vara lättare att ändra på boendet ifall vårdnaden endast ligger hos en förälder, eftersom det annars innebär att barnet kan ha svårt att flytta vid behov. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: vårdnadstvistt.se