Kategorier
Vårdnad

När ensam vårdnad är bäst

Det vanligaste är att båda föräldrarna har gemensam vårdnad om sitt barn. Men ibland kan det finnas tillfällen som gör att ensam vårdnad är bättre för såväl föräldrarna som för deras barn.

Alla barn som föds har två föräldrar, men ibland är det inte så som barnet sedan växer upp. Förutom de barn som föds med hjälp av provrörsbefruktning, så finns det andra barn som föds utan att modern ens vet om vem som är far. I de fallen är det självklart att modern får ensam vårdnad om sitt barn. Men det finns också andra tillfällen där det kan vara bäst ifall modern, fadern eller någon annan, får ensam vårdnad. Den som kan få vårdnad om ett barn behöver inte vara den biologiska föräldern, utan kan även vara någon annan. Som en adoptivförälder, någon av föräldrarnas syskon eller föräldrar.

Ensam vårdnad som döms av rätten

I vissa fall kan rätten ta ifrån en förälder vårdnaden. Antingen för att ge vårdnaden till någon annan eller för att döma till ensam vårdnad för den andra föräldern. Det kan vara tillfällen där ena föräldern lider av en psykisk sjukdom eller ett allvarligt missbruk. Men det kan även vara så att det finns hot eller misshandel med i bilden. I de fallen är det bäst för såväl barnet som den andra föräldern att vårdnaden endast innehas av en av föräldrarna. Det kan till och med vara så att den andra föräldern har ett kontaktförbud som omöjliggör ett naturligt föräldraskap.