Kategorier
Juridik

Anmäl kränkning och våldtäkt

Det privata livet och personens integritet blir kränkt vid en våldtäkt, och därför ska brottet alltid polisanmälas. Skador dokumenteras och förövaren fälls.

Det är viktigt att säkra DNA och bevisning direkt. Många våldtäktsoffer tycker att det är genant att anmäla men det är nödvändigt att söka hjälp. Detta innebär också att kontakta advokat och att kräva ett rättvist straff för den som är skyldig till våldtäkt. Men om man vill bli trodd bör det finnas tillförlitlig och aktuell bevisning.

Många offer är rädda att de inte blir trodda, men just därför bör man vara snabb med att dokumentera eventuella skador och säkra alla spår på kroppen och på kläderna. Att anmäla i efterhand är inte så bra, för då stärks misstanken om att det faktiskt kan vara en kvinna som har ångrat en frivillig handling.

Advokaten biträder offer för våldtäkt

Det är inte heller så att ett offer för en våldtäkt själv måste stå där i rätten och anklaga sin förövare. Alla brottsoffer har rätt till en advokat, och den rollen kallas målsägarbiträde. Den advokat som följer med sin klient till rätten pratar för offrets sak och begär skadestånd av den åtalade.

Ett målsägarbiträde är van vid att bistå vid en rättegång och skipa rättvisa för offret. En våldtäkt är en stor kränkning för den som blir utsatt, och man måste yrka på så högt straff som möjligt. Det är också viktigt att våga polisanmäla, så att inte förövaren får gå fri och har möjlighet att göra om sitt brott mot någon annan.

Kategorier
Juridik

Dolda fel i hus – anlita besiktningsman

För att få ersättning för dolda fel i hus, måste en köpare uppfylla sin undersökningsplikt. Anlita en besiktningsman innan du skriver under ett köpekontrakt.

Du och din fru har hittat ert drömhus. Ni har kommit överens med säljaren om att skriva köpekontrakt om en vecka. En arbetskamrat påpekar för dig att du måste undersöka om det kan finnas några dolda fel i huset. Det hade du ingen aning om och beslutar dig för att läsa på bättre.

För att du i efterhand ska kunna få ersättning från säljaren, måste flera kriterier vara uppfyllda. Och framförallt har du själv en undersökningsplikt. Om du anlitar en certifierad besiktningsman får du besked om vilka fel som finns och vilka konsekvenser som kan följa.

Dolda fel i hus – exempel och påföljd

Alla fel som dyker upp i ett hus som du köpt, betraktas inte som dolda. Tätskikt som slitits i ett äldre hus räknas inte som ett dolt fel utan klassas som ett förväntat slitage. Ett dolt fel ska ha funnits i huset redan när du köpte det, men ska inte ha upptäckts vid en noggrant utförd besiktning. Det kan gälla en fuktskada som uppstått i ett nyare hus och som uppkommit genom felaktig installation.

Vad händer om ett dolt fel dyker upp? Du kan begära nedsättning av köpeskillingen från din säljare. Du kan framföra klagomålen till säljaren upp till tio år efter att du tillträtt villan. Om det dolda felet förorsakat väsentliga problem kan du kräva att köpet ska gå tillbaka. Läs mer kring dolda fel i hus, klicka på denna sida: https://www.doldafelhus.se/

Kategorier
Juridik

Har du blivit utsatt för bedrägeri?

Det kan vara svårt att veta om man blivit utsatt för bedrägeri. Sedan 2017 har begreppet bedrägeri vidgas och nu innebär det även ringa bedrägeri till vilket snatteri i vissa fall räknas. Bedrägeri kan drabba alla instanser i samhället. Kommun, föreningar, privatpersoner, företag, fastighetsägare, stiftelser med flera kan bli utsatta för bedrägeri eller bedrägeriförsök.

Bedrägeri kan se ut på många olika sätt men det rör sig i det flesta fall om att någon försökt tillskansa sig värdeföremål eller pengar genom att undanhålla information eller ljuga. Vissa typer av bedrägerier kan tyckas oskyldiga, som att exempelvis komma ifrån att betala parkeringsavgift genom att limma fast ett snöre på en tio krona som man drar upp och ner i myntinkastet, men det är ändå bedrägeri.

Teknisk utveckling medför ökad risk

Sverige är ett av de länder där man ser bedrägerier öka allt mer. Det är svårt att veta exakt varför det är så men man tror delvis det har att göra med att den tekniska utvecklingen kommit så pass långt som den gjort i Sverige. De flesta bedrägerier sker online på internet.

Få ett målsägarbiträde

Den som har blivit utsatt för ett lite allvarligare brott, där fängelse finns med på straffskalan, har rätt till ett målsägarbiträde som staten finansierar. Så om du blivit utsatt för bedrägeri eller grovt bedrägeri är chansen stor att du får hjälp. Är man väldigt gammal eller ung så ökar möjligheten till att få målsägarbiträde. Du som målsägare betalar inget för målsägarbiträdet. Dock kan den som står åtalad för brottet behöva betala kostnaden för biträdet i de fall då hen blir dömd.

Målsägaren får hjälp av målsägarbiträdet med att driva kravet om skadestånd samt andra frågor gällande skadeståndet. Biträdet sitter även med vid förhör samt hjälper åklagaren med arbetet för att få den anklagade dömd.

Läs mer om bedrägerier, gå till denna sida: bedrägeri.nu

Kategorier
Våldtäkt

Information vid våldtäkt i Göteborg

Det är mycket viktigt att man vet hur man ska agera om man råkar ut för en våldtäkt i Göteborg. Därför finns det många informationskällor att söka bland.

När man talar om en våldtäkt i Göteborg så kan det vara stora skillnader på vad man menar med den definitionen. Och det kan även röra sig om olika kön samt ålder på den som blivit våldtagen, likväl som på den som våldtagit.

En våldtäkt har skett när en person på något sätt har blivit tvingad, eller känt sig tvingad, till att delta i sexuella handlingar med, eller inför, en annan person. Och redan där är det många som kan ha varit med om en våldtäkt fast de inte ens vet om det själva. Därför är det mycket viktigt att man är noga med att agera så fort man känner att man gjort något sexuellt ofrivilligt.

Åtgärder efter en våldtäkt i Göteborg

Vid en våldtäkt är det mycket viktigt att snabbt ta kontakt med polisen, för att anmäla det som skett. Men det behövs även för att man ska få information om hur man nu ska gå tillväga, som vart man ska vända sig för att vara med om en undersökning, där bevis kan samlas.

Men det är också viktigt att man tar emot all hjälp man kan få efter en våldtäkt. Det kan vara samtal med psykolog eller kontakt med en advokat, som kan föra offrets talan vid en rättegång. Hjälpen kan vara avgörande för att man som offer ska kunna få upprättelse och gå vidare. Läs mer på denna sida kring våldtäkter: våldtäktgöteborg.se

Kategorier
Juridik

Hjälp vid bodelning

En bodelning kan innebära mycket starka känslor, som gör att man får svårt att se nyktert på situationen. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en advokat.

När två parter ingår en relation, och kanske flyttar ihop, så är det troligt att båda har med sig eget bohag i hemmet. Men det är även troligt att man under tiden tillsammans köper, får eller ärver, något som är personligt av något slag. Om sedan relationen tar slut så kan det vara besvärligt att dela på det som man har. Och ännu värre ifall man köpt saker tillsammans.

I många fall är det mycket stora och sårade känslor när en relation tar slut. Då kan det vara ännu svårare att vara klarsynt gällande vem som äger vad. Men det kan även ske ifall båda är lugna och helt överens, att man ändå inte vet vad som är lagligt korrekt när det gäller en delning av bohaget. Då kan det vara klokt att ta hjälp av en advokat.

Bodelning på ett korrekt sätt

Genom att skaffa advokathjälp vid bodelning så kan man vara trygg med att bodelningen sker på ett helt lagligt och korrekt sätt. Kanske känner man sig ändå missnöjd, för att det är något som man verkligen hade velat ha. Men tyvärr kan det ju alltid bli så när ett hem ska delas. Och båda har samma rätt att få sin beskärda del.

Men en bodelning kan även göras utan att en separation har skett. Kanske för att man har varsina barn med sig i boet.

Kategorier
Juridik

Arbetstillstånd – en process med fallgropar

Den som kommer från ett land utanför EU, måste ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Undvik problem och anlita en juristbyrå som kan migrationsrätt.

Att döma av rapporter i media, kan man lätt få uppfattningen att vem som helst kan få arbeta i Sverige utan vidare. Det finns säkert ljusskygga arbetsgivare som utnyttjar illegala invandrare och ger dem ohemula löner och arbetsvillkor, men så vill vi inte ha det.

För att en arbetsgivare ska kunna anställa en person som är medborgare i ett land utanför EU, finns en rad regler och bestämmelser. För det första måste arbetet utlysas på ett korrekt sätt. Lön och arbetsvillkor måste vara i enlighet med svenska kollektivavtal. Arbetsgivaren måste vara beredd att teckna en rad olika försäkringar med mera. Och den som söker arbetstillstånd, måste visa att han eller hon kan försörja sig i framtiden.

Arbetstillstånd – anlita en specialist

En företagare i Sverige kan förmodligen inte särskilt mycket om migrationsrätt. Och en utländsk medborgare kan förmodas veta ännu mindre. Men till hjälp finns då en juridisk byrå som har specialister på arbetstillstånd. De har snabbspår till Migrationsverket och vet i detalj vilka handlingar som ska bifogas en ansökan. Risken för att processen drar ut på tiden minskar och oftast behövs inga kompletterande handlingar.

En juridisk byrå börjar med att göra en förhandsanalys av ärendet. De ser till att arbetet är korrekt utannonserat och talar om vilka handlingar som är nödvändiga. Alla dokument som kommit in granskas. Byrån tar därefter emot alla eventuella förfrågningar som kommer från Migrationsverket.

Kategorier
Juridik

Arbetstillstånd krävs för personer utanför EU

Att söka arbetstillstånd i Sverige är en byråkratisk process som kräver erfarenhet och kunskaper om migrationsrätt. Med en juristbyrå undviker du fallgropar.

Du har bott länge i ett land utanför EU-området. Där har du lärt känna en familj, som av olika skäl gärna vill flytta till Sverige. Både man och hustru i familjen har kompetens inom ett högteknologiskt fackområde. Den typen av personal vill vi gärna få in i Sverige och du lovar att hjälpa familjen att hitta ett jobb.

Av en händelse stöter du på en platsannons, där man söker efter den typ av kompetens som dina vänner besitter. Du översätter annonsen och mejlar den till dina vänner. Hustrun i familjen söker jobbet och efter några intervjuer blir hon erbjuden en anställning.

Arbetstillstånd – anlita en juristbyrå

Att bli erbjuden en anställning som utannonserats av en arbetsgivare på ett korrekt sätt, är ett viktigt första steg i en process för att ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Du inser att du saknar kompetens för att kunna hjälpa dina vänner vidare i ärendet. Därför kontaktar du en juristbyrå som kan ta ärendet till ett lyckligt slut.

Arbetsgivaren har startat processen. Sedan är det dags för arbetstagaren att lämna en rad uppgifter om sig själv. Eftersom mannen i det aktuella fallet också ska följa med till Sverige måste han lämna en rad upplysningar. Alla uppgifter ska översättas till svenska eller engelska. Juristbyrån har översättare till sitt förfogande. När alla uppgifter är klara skickar juristbyrån in ansökan och en avgift ska betalas.

Kategorier
Familjerätt

Hjälp med familjerätt i Stockholm

För den som lever under påfrestningarna av ett destruktivt förhållande kan det vara nödvändigt och till hjälp att anlita någon som kan familjerätt i Stockholm.

Anna hade tänkt på det så många gånger. Men nu hade tankarna äntligen mognat till ett beslut. Hon kunde inte längre ha överseende med Eriks beteende. Först hade han bara varit otrevlig och spydig mot henne. Men på senare tid hade han börjat dricka allt mer och nu hade han blivit fysiskt våldsam.

För att kunna bryta sig loss med en skilsmässa och se till att hennes rättigheter bevarades, insåg Anna att hon behövde hjälp av någon som kunde familjerätt. Det handlade både om de ekonomiska bitarna och om hur vårdnaden av barnen skulle styras upp. Själv kunde Anna inte föra en vettig diskussion med Erik om ens de små vardagsproblemen.

Assistans inom familjerätt i Stockholm

Anna vände sig till en familjerättsadvokat i Stockholm. Redan vid första mötet kände hon att detta var rätt beslut. Advokaten var mycket professionell och kunde verkligen sina saker. Men han hade också ett vänligt bemötande som gjorde att Anna genast kände sig trygg i att diskutera sina problem med honom.

Det blev uppslitande att genomföra skilsmässan och se till att barnen fick den bästa vårdnaden. Något annat är förstås aldrig möjligt i en sån här situation. Men hjälpen från familjerättsspecialisten var det som gjorde att Anna lyckades ta sig igenom hela processen. Utan honom hade hon inte kunnat stå emot Eriks krav på henne. Nu kunde hon och barnen börja ett nytt liv.

Kategorier
Vårdnad

När ensam vårdnad är bäst

Det vanligaste är att båda föräldrarna har gemensam vårdnad om sitt barn. Men ibland kan det finnas tillfällen som gör att ensam vårdnad är bättre för såväl föräldrarna som för deras barn.

Alla barn som föds har två föräldrar, men ibland är det inte så som barnet sedan växer upp. Förutom de barn som föds med hjälp av provrörsbefruktning, så finns det andra barn som föds utan att modern ens vet om vem som är far. I de fallen är det självklart att modern får ensam vårdnad om sitt barn. Men det finns också andra tillfällen där det kan vara bäst ifall modern, fadern eller någon annan, får ensam vårdnad. Den som kan få vårdnad om ett barn behöver inte vara den biologiska föräldern, utan kan även vara någon annan. Som en adoptivförälder, någon av föräldrarnas syskon eller föräldrar.

Ensam vårdnad som döms av rätten

I vissa fall kan rätten ta ifrån en förälder vårdnaden. Antingen för att ge vårdnaden till någon annan eller för att döma till ensam vårdnad för den andra föräldern. Det kan vara tillfällen där ena föräldern lider av en psykisk sjukdom eller ett allvarligt missbruk. Men det kan även vara så att det finns hot eller misshandel med i bilden. I de fallen är det bäst för såväl barnet som den andra föräldern att vårdnaden endast innehas av en av föräldrarna. Det kan till och med vara så att den andra föräldern har ett kontaktförbud som omöjliggör ett naturligt föräldraskap.

Kategorier
Vårdnad

En vårdnadstvist i Varberg

Inte alltid blir saker och ting som man önskat och tänkt sig. Människor separerar varje dag och vissa behöver dessutom ta till en vårdnadstvist i Varberg för att få tillvaron rätt.

Det är troligen ingens önskan, men det är ett faktum. Människor som levt i förhållanden med barn flyttar isär varje dag. Man beräknar att cirka 50 000 barn är med om sina föräldrars separation varje år. Ofta fungerar det acceptabelt och föräldrarna klarar av rollen som vårdnadshavare.

Ganska ofta ser det tyvärr annorlunda ut. Många låter bitterhet och ilska mot f. d. partnern ta över och har svårt att leva upp till föräldrarollen efter skilsmässa. Det kanske de i och för sig haft svårt för redan innan, men med två föräldrar i samma hem märks problemen inte lika mycket.

Att öppna vårdnadstvist för enskild vårdnad

När inget fungerar och man som förälder upplever total ovilja till samarbete kan man begära enskild vårdnad. Sådan hindrar aldrig barn från att träffa bägge föräldrarna, men de ger möjlighet för en förälder att ta egna beslut i alla viktiga frågor.

Det första man behöver göra är att spara alla bevis på problem. Det andra är att ta kontakt med en bra och erfaren advokatfirma.

Med ett ombud vid din sida är du aldrig ensam och de sköter allt det formella med god kompetens. Det som du förhoppningsvis bara lever med en gång under livet handskas advokaten med varje dag. Du kan ha rätt till ersättning för advokat genom exempelvis din hemförsäkring, så kontrollera vad som gäller. Läs mer om vårdnadstvist på denna sida: vårdnadstvistvarberg.se