Kategorier
Juridik

Anmäl kränkning och våldtäkt

Det privata livet och personens integritet blir kränkt vid en våldtäkt, och därför ska brottet alltid polisanmälas. Skador dokumenteras och förövaren fälls.

Det är viktigt att säkra DNA och bevisning direkt. Många våldtäktsoffer tycker att det är genant att anmäla men det är nödvändigt att söka hjälp. Detta innebär också att kontakta advokat och att kräva ett rättvist straff för den som är skyldig till våldtäkt. Men om man vill bli trodd bör det finnas tillförlitlig och aktuell bevisning.

Många offer är rädda att de inte blir trodda, men just därför bör man vara snabb med att dokumentera eventuella skador och säkra alla spår på kroppen och på kläderna. Att anmäla i efterhand är inte så bra, för då stärks misstanken om att det faktiskt kan vara en kvinna som har ångrat en frivillig handling.

Advokaten biträder offer för våldtäkt

Det är inte heller så att ett offer för en våldtäkt själv måste stå där i rätten och anklaga sin förövare. Alla brottsoffer har rätt till en advokat, och den rollen kallas målsägarbiträde. Den advokat som följer med sin klient till rätten pratar för offrets sak och begär skadestånd av den åtalade.

Ett målsägarbiträde är van vid att bistå vid en rättegång och skipa rättvisa för offret. En våldtäkt är en stor kränkning för den som blir utsatt, och man måste yrka på så högt straff som möjligt. Det är också viktigt att våga polisanmäla, så att inte förövaren får gå fri och har möjlighet att göra om sitt brott mot någon annan.