Kategorier
Juridik

Dolda fel i hus – anlita besiktningsman

För att få ersättning för dolda fel i hus, måste en köpare uppfylla sin undersökningsplikt. Anlita en besiktningsman innan du skriver under ett köpekontrakt.

Du och din fru har hittat ert drömhus. Ni har kommit överens med säljaren om att skriva köpekontrakt om en vecka. En arbetskamrat påpekar för dig att du måste undersöka om det kan finnas några dolda fel i huset. Det hade du ingen aning om och beslutar dig för att läsa på bättre.

För att du i efterhand ska kunna få ersättning från säljaren, måste flera kriterier vara uppfyllda. Och framförallt har du själv en undersökningsplikt. Om du anlitar en certifierad besiktningsman får du besked om vilka fel som finns och vilka konsekvenser som kan följa.

Dolda fel i hus – exempel och påföljd

Alla fel som dyker upp i ett hus som du köpt, betraktas inte som dolda. Tätskikt som slitits i ett äldre hus räknas inte som ett dolt fel utan klassas som ett förväntat slitage. Ett dolt fel ska ha funnits i huset redan när du köpte det, men ska inte ha upptäckts vid en noggrant utförd besiktning. Det kan gälla en fuktskada som uppstått i ett nyare hus och som uppkommit genom felaktig installation.

Vad händer om ett dolt fel dyker upp? Du kan begära nedsättning av köpeskillingen från din säljare. Du kan framföra klagomålen till säljaren upp till tio år efter att du tillträtt villan. Om det dolda felet förorsakat väsentliga problem kan du kräva att köpet ska gå tillbaka. Läs mer kring dolda fel i hus, klicka på denna sida: https://www.doldafelhus.se/

Kategorier
Juridik

Har du blivit utsatt för bedrägeri?

Det kan vara svårt att veta om man blivit utsatt för bedrägeri. Sedan 2017 har begreppet bedrägeri vidgas och nu innebär det även ringa bedrägeri till vilket snatteri i vissa fall räknas. Bedrägeri kan drabba alla instanser i samhället. Kommun, föreningar, privatpersoner, företag, fastighetsägare, stiftelser med flera kan bli utsatta för bedrägeri eller bedrägeriförsök.

Bedrägeri kan se ut på många olika sätt men det rör sig i det flesta fall om att någon försökt tillskansa sig värdeföremål eller pengar genom att undanhålla information eller ljuga. Vissa typer av bedrägerier kan tyckas oskyldiga, som att exempelvis komma ifrån att betala parkeringsavgift genom att limma fast ett snöre på en tio krona som man drar upp och ner i myntinkastet, men det är ändå bedrägeri.

Teknisk utveckling medför ökad risk

Sverige är ett av de länder där man ser bedrägerier öka allt mer. Det är svårt att veta exakt varför det är så men man tror delvis det har att göra med att den tekniska utvecklingen kommit så pass långt som den gjort i Sverige. De flesta bedrägerier sker online på internet.

Få ett målsägarbiträde

Den som har blivit utsatt för ett lite allvarligare brott, där fängelse finns med på straffskalan, har rätt till ett målsägarbiträde som staten finansierar. Så om du blivit utsatt för bedrägeri eller grovt bedrägeri är chansen stor att du får hjälp. Är man väldigt gammal eller ung så ökar möjligheten till att få målsägarbiträde. Du som målsägare betalar inget för målsägarbiträdet. Dock kan den som står åtalad för brottet behöva betala kostnaden för biträdet i de fall då hen blir dömd.

Målsägaren får hjälp av målsägarbiträdet med att driva kravet om skadestånd samt andra frågor gällande skadeståndet. Biträdet sitter även med vid förhör samt hjälper åklagaren med arbetet för att få den anklagade dömd.

Läs mer om bedrägerier, gå till denna sida: bedrägeri.nu

Kategorier
Juridik

Hjälp vid bodelning

En bodelning kan innebära mycket starka känslor, som gör att man får svårt att se nyktert på situationen. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en advokat.

När två parter ingår en relation, och kanske flyttar ihop, så är det troligt att båda har med sig eget bohag i hemmet. Men det är även troligt att man under tiden tillsammans köper, får eller ärver, något som är personligt av något slag. Om sedan relationen tar slut så kan det vara besvärligt att dela på det som man har. Och ännu värre ifall man köpt saker tillsammans.

I många fall är det mycket stora och sårade känslor när en relation tar slut. Då kan det vara ännu svårare att vara klarsynt gällande vem som äger vad. Men det kan även ske ifall båda är lugna och helt överens, att man ändå inte vet vad som är lagligt korrekt när det gäller en delning av bohaget. Då kan det vara klokt att ta hjälp av en advokat.

Bodelning på ett korrekt sätt

Genom att skaffa advokathjälp vid bodelning så kan man vara trygg med att bodelningen sker på ett helt lagligt och korrekt sätt. Kanske känner man sig ändå missnöjd, för att det är något som man verkligen hade velat ha. Men tyvärr kan det ju alltid bli så när ett hem ska delas. Och båda har samma rätt att få sin beskärda del.

Men en bodelning kan även göras utan att en separation har skett. Kanske för att man har varsina barn med sig i boet.

Kategorier
Juridik

Arbetstillstånd – en process med fallgropar

Den som kommer från ett land utanför EU, måste ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Undvik problem och anlita en juristbyrå som kan migrationsrätt.

Att döma av rapporter i media, kan man lätt få uppfattningen att vem som helst kan få arbeta i Sverige utan vidare. Det finns säkert ljusskygga arbetsgivare som utnyttjar illegala invandrare och ger dem ohemula löner och arbetsvillkor, men så vill vi inte ha det.

För att en arbetsgivare ska kunna anställa en person som är medborgare i ett land utanför EU, finns en rad regler och bestämmelser. För det första måste arbetet utlysas på ett korrekt sätt. Lön och arbetsvillkor måste vara i enlighet med svenska kollektivavtal. Arbetsgivaren måste vara beredd att teckna en rad olika försäkringar med mera. Och den som söker arbetstillstånd, måste visa att han eller hon kan försörja sig i framtiden.

Arbetstillstånd – anlita en specialist

En företagare i Sverige kan förmodligen inte särskilt mycket om migrationsrätt. Och en utländsk medborgare kan förmodas veta ännu mindre. Men till hjälp finns då en juridisk byrå som har specialister på arbetstillstånd. De har snabbspår till Migrationsverket och vet i detalj vilka handlingar som ska bifogas en ansökan. Risken för att processen drar ut på tiden minskar och oftast behövs inga kompletterande handlingar.

En juridisk byrå börjar med att göra en förhandsanalys av ärendet. De ser till att arbetet är korrekt utannonserat och talar om vilka handlingar som är nödvändiga. Alla dokument som kommit in granskas. Byrån tar därefter emot alla eventuella förfrågningar som kommer från Migrationsverket.

Kategorier
Juridik

Arbetstillstånd krävs för personer utanför EU

Att söka arbetstillstånd i Sverige är en byråkratisk process som kräver erfarenhet och kunskaper om migrationsrätt. Med en juristbyrå undviker du fallgropar.

Du har bott länge i ett land utanför EU-området. Där har du lärt känna en familj, som av olika skäl gärna vill flytta till Sverige. Både man och hustru i familjen har kompetens inom ett högteknologiskt fackområde. Den typen av personal vill vi gärna få in i Sverige och du lovar att hjälpa familjen att hitta ett jobb.

Av en händelse stöter du på en platsannons, där man söker efter den typ av kompetens som dina vänner besitter. Du översätter annonsen och mejlar den till dina vänner. Hustrun i familjen söker jobbet och efter några intervjuer blir hon erbjuden en anställning.

Arbetstillstånd – anlita en juristbyrå

Att bli erbjuden en anställning som utannonserats av en arbetsgivare på ett korrekt sätt, är ett viktigt första steg i en process för att ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Du inser att du saknar kompetens för att kunna hjälpa dina vänner vidare i ärendet. Därför kontaktar du en juristbyrå som kan ta ärendet till ett lyckligt slut.

Arbetsgivaren har startat processen. Sedan är det dags för arbetstagaren att lämna en rad uppgifter om sig själv. Eftersom mannen i det aktuella fallet också ska följa med till Sverige måste han lämna en rad upplysningar. Alla uppgifter ska översättas till svenska eller engelska. Juristbyrån har översättare till sitt förfogande. När alla uppgifter är klara skickar juristbyrån in ansökan och en avgift ska betalas.

Kategorier
Juridik

Ta inte lagen i egna händer – kontakta en advokatbyrå

Läs vad du kan göra om du hamnat i en situation där du kan behöva anlita en advokatbyrå. När det är läge att lyfta luren och ta den hjälp som du har rätt till när du inte vill eller kan föra din talan.

Att veta när man ska kontakta en advokatbyrå kan ibland vara lite klurigt. Har du hamnat i tvistemål eller blivit utsatt för brott finns det ingenting som säger att du måste kontakta en advokat. Men det kan för många kännas svårt att föra sin egen talan vid en rättegång. De flesta har liten eller ingen erfarenhet av dessa processer. Därför kan det kännas tryggt att ha en person med både kunskap och erfarenhet vid sin sida, exempelvis från Advokat Salmi och Partners, tills processen är över. Det skadar inte att se sig om efter “rätt” advokat, det vill säga den som har djup insikt i just ditt fall. Det finns så mycket lagar och prejudikat att inte ens den mest erfarna advokat eller jurist kan kunna allt.

En advokatbyrå med bredd och djup

Kolla gärna med din advokatbyrå vilket område ditt fall tillhör och fråga efter den kompetensen. Vissa kan vara bättre på affärsjuridik medan andra är grymma på humanjuridik. Ett område som är jättestort är fastighetsjuridik. Det kan lätt bli en snårig skog att ta sig fram i utan rätt verktyg. Därför finns din kunniga advokatbyrå där som en fyr i natten. Dessutom är det bra att veta att alla som väljer att jobba som advokater alltid har minst fyra och ett halvt års juristutbildning i grunden innan de sedan får tjänstgöra vid en advokatbyrå i tre år samt välja inriktning. För många kan det verka förvirrande att veta om man behöver en jurist eller en advokat. Många gånger har även jurister goda kunskaper och erfarenhet och kan erbjuda dig den hjälp du behöver.

Juridik på flera plan hos advokatbyrå

Oavsett om du behöver rådgivning i en vårdnadstvist, blivit utsatt för ett brott eller vill söka uppehållstillstånd finns det en advokatbyrå som kan erbjuda dig den hjälp du söker. Vissa byråer kan även erbjuda gratis rådgivning för dig som bara behöver lite kött på benen i något speciellt ämne. Lyft luren eller skriv ett mail samt beskriv ditt ärende för att få informationen som ditt fall kräver. Senare kan du alltid boka ett möte med din advokat. Läs mer om juridik på denna sida: https://www.salmipartners.se/