Kategorier
Juridik

Arbetstillstånd krävs för personer utanför EU

Att söka arbetstillstånd i Sverige är en byråkratisk process som kräver erfarenhet och kunskaper om migrationsrätt. Med en juristbyrå undviker du fallgropar.

Du har bott länge i ett land utanför EU-området. Där har du lärt känna en familj, som av olika skäl gärna vill flytta till Sverige. Både man och hustru i familjen har kompetens inom ett högteknologiskt fackområde. Den typen av personal vill vi gärna få in i Sverige och du lovar att hjälpa familjen att hitta ett jobb.

Av en händelse stöter du på en platsannons, där man söker efter den typ av kompetens som dina vänner besitter. Du översätter annonsen och mejlar den till dina vänner. Hustrun i familjen söker jobbet och efter några intervjuer blir hon erbjuden en anställning.

Arbetstillstånd – anlita en juristbyrå

Att bli erbjuden en anställning som utannonserats av en arbetsgivare på ett korrekt sätt, är ett viktigt första steg i en process för att ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Du inser att du saknar kompetens för att kunna hjälpa dina vänner vidare i ärendet. Därför kontaktar du en juristbyrå som kan ta ärendet till ett lyckligt slut.

Arbetsgivaren har startat processen. Sedan är det dags för arbetstagaren att lämna en rad uppgifter om sig själv. Eftersom mannen i det aktuella fallet också ska följa med till Sverige måste han lämna en rad upplysningar. Alla uppgifter ska översättas till svenska eller engelska. Juristbyrån har översättare till sitt förfogande. När alla uppgifter är klara skickar juristbyrån in ansökan och en avgift ska betalas.