health centers

Vad är vård och omsorg?

För att kunna tala om vård och omsorg ur ett brett perspektiv, är det av relevans att börja vid grunden. Detta är då att förstå vad vård och omsorg egentligen är och vad det innebär. Vår och omsorg är något som beör …