shutterstock_296289302

Träffa läkare online via appar

Mycket i samhället har förändras tack vare den snabba utvecklingen inom digital teknik. Att träffa en läkare online är ungefär lika enkelt och bekvämt idag som att ringa sjukvårdsupplysningen. Vid möte online får du dock möjlighet att prata med en legitimerad läkare …
5 populära hälsoappar för iPhone

5 populära hälsoappar för iPhone

Vill du leva ett hälsosamt liv men känner att du behöver lite hjälp på traven för att komma igång eller lever du redan ett hälsosamt liv men vill må ännu bättre? Oavsett vilket ditt mål är finns det en app för iPhone …
health protection

Din rätt till vård

Hur det än ligger till med vården och den omsorg som ges till äldre och handikappade i Sverige, så kommer det alltid att finnas en stor fördel. I Sverige har alla människor rätt till vård. Detta innebär allt från invandrare i olika …
Training for health care

Utbildning för vård och omsorg

När det handlar om vård och omsorg kommer det inte bara att vara en vilja att jobba som krävs. Det kommer heller inte bara att vara de påfrestningar och det ansvar som läggs på dig som belastar dig. Här kommer det även …
work in healthcare

Vad innebär det att jobba inom vården?

För alla som väljer att jobba inom vården kommer detta att betyda stora skillnader i livet jämfört med andra människor som exempelvis jobbar i fabrik eller butik. Nu kan du som jobbar i butik eller fabrik förmodligen känna ett tryck från dina …
subsidized health care

Varför subventioneras vården?

För alla de som behöver vård och omsorg i Sverige och en del platser i övriga världen subventioneras det pris du betalar för den vård som behövs av staten. Det sätt den subventioneras på i Sverige följer dock en modell som är …
Care at home

Vård i hemmet

I Sverige och på alla andra platser i världen, finns det äldre människor och människor med funktionsnedsättning som behöver hjälp för att ta sig igenom vardagen. Många av de som bor i Sverige och den övriga västvärlden har goda möjligheter att få …
health care

Varför är det så viktigt med vård?

Vård och omsorg är viktigt i dagens moderna samhälle och dess betydelse kan knappast underskattas. Sjukvård är något som de allra flesta känner till och anser är ett krav för ett fungerande samhälle. De flesta kräver också en mycket hög standard och …