Varför subventioneras vården?

För alla de som behöver vård och omsorg i Sverige och en del platser i övriga världen subventioneras det pris du betalar för den vård som behövs av staten. Det sätt den subventioneras på i Sverige följer dock en modell som är annorlunda från vissa andra länder i världen. Här kan du som har behov av vård alltid få den vård som krävs. Detta innebär allt från medicin, läkarbesök, operationer och den rehabilitering och eftervård som kan behövas för att du ska bli frisk. Nu är detta dock inte svaret på varför vården subventioneras, utan det är bara det som gör att den svenska vården och omsorgen står ut som ett föredömligt koncept.

Anledningen till att den svenska vården ochsubsidized health care omsorgen subventioneras, är att det skulle vara mycket svårt för många människor att få den vård som krävs om detta inte var fallet, alla har inte samma ekonomiska möjligheter. Om de skulle behöva betala det reella priset som sjukvården egentligen kostar skulle mycket få ha råd med vård. Här kan du exempelvis fundera på vad det kostar att anlita en advokat. I det fallet kommer du få betala ett mycket högt pris per timma, vilket inte alla har råd med. Inom vården skulle det reella priset mångdubblas många fler gånger än när det gäller valet av en advokat.

Således kan det sägas att den svenska vården subventioneras för att alla ska ha tillgång till den och ha råd att få den hjälp de behöver. Detta betyder då att Sverige har ett mycket moraliskt och humanistiskt sätt att se på olika människors behov. Än så länge fungerar detta system även om det under många år har urholkats efter hand. Här får alla helt enkelt vara lyckliga så länge detta system kan behållas och vara ett effektivt redskap som ger hjälp till alla som behöver den.