Privatvård eller traditionellt sjukhus

Som medborgare i Sverige har du rätt att välja vilken vård du vill ha. Detta är i och för sig inget som skiljer sig så mycket mot andra länder i världen, utom på en viktigt punkt vilket då gäller det du får betala för den. I det flesta andra länder kommer ett val av privat vård på en privat klinik att innebära att du kommer att få betala helt det pris som vården eller den operation du behöver kostar. När du väljer privatvård i Sverige behöver inte detta på något sätt vara sant. Här subventioneras många gånger också de besök och behandlingar du utför på privata klinker också.

Detta beror på att många av de kliniker som finns i privat regi har anslutit sig till det program som finns gällande betalning av vård i Sverige. Det betyder inte att du som bara gör ett enstaka besök kommer att vara en vinnare. Du kommer att få betala hela priset för detta, men för dig som ska göra ett större ingrepp eller gör många besök kommer ditt högkostnadsskydd att gälla även på de privata klinikerna. Detta är också något som är helt unikt när det gäller den svenska vården och den omsorg som finns.

Hur vida du nu ska välja privPrivate Healthcareat vård eller den vård som Landstinget erbjuder, är något som kommer att vara helt upp till alla från person till person. En del anser att de får en bättre vård av den som har intresserat sig för att öppna en egen klinik, medan andra anser att det finns de största förutsättningarna och den bredaste kunskapen på alla de stora sjukhus som finns i Sverige. Vilket av detta som är sant är inget som går att reda ut. Här handlar det helt enkelt om ett personligt val som baseras på dina egna erfarenheter i livet.